Trong tháng 4 năm 2017, cán bộ công ty Cổ phần Công nghệ bầu trời Việt đã tham dự khóa đào tạo thường niên của hãng OCEM về hệ thống đèn hiệu hàng không. Buổi đào tạo đã giúp trang bị cho các học viên những kiến thức cơ bản về hệ thống đèn hiệu hàng không, các tiêu chuẩn áp dụng, quy trình sản xuất và đặc biệt hơn là thế mạnh, sự cải tiến trong các sản phẩm của hãng. Ngoài thời gian đào tạo là sự chia sẻ của các nhà phân phối về kinh nghiệm làm thị trường tại các khu vực khác nhau, về các tình huống kỹ thuật.

Một số hình ảnh buổi đào tạo: